Welcome to Wikimedia Incubator!

At the right there are some important links, and here are some tips and info:

If you have any questions, feel free to ask them on Incubator:Community Portal.

-- Welcoming Bot 05:23, 12 February 2017 (UTC)Reply

Welcome People

edit

Write on my talk page if you have to say anything about any topice. regardKB Thakulla 06:59, 26 February 2017 (UTC)

विशेष अलङ्कार

edit
  विशेष अलङ्कार
डोटेली विकिपीडियामी आफ्नो भौत भौत परिश्रम गरिबरे झिकै लेखहरुमी योगदान गर्याहुनाले तई मिहिनेतको कदर स्वरुप तमरो पृष्ठमी यो अलङ्कार प्रदान गद्द चाहानौ। Saroj Uprety (talk) 00:55, 4 March 2017 (UTC)Reply

डोटेली विकिपिडियामी तमरो योगदानको लागि अथक मेहनती बार्नस्टार

edit
  अथक मेहनती बार्नस्टार
डोटेली विकिपिडियामी गर्या तमारा योगदानको लागि तमलाइ यो अथक मेहनती बार्नस्टार प्रदान गरिया छ । भविष्यमी लै इसोई योगदानको अपेक्षा गरिया छ । -Janak Bhatta (talk) 07:16, 23 March 2017 (UTC)Reply