Category:Users:By language:vi

 {{#babel:vi-0|vi-1|vi-2|vi-3|vi-4|vi-5|vi}}
Babel user information
vi-0 Thành viên này hoàn toàn không biết tiếng Việt (hoặc rất khó khăn để hiểu).
vi-1 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ cơ bản.
vi-2 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ khá.
vi-3 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ tốt.
vi-4 Người dùng này có thể hiểu tiếng Việt gần như người Việt.
vi-5 Người dùng này biết tiếng Việt với trình độ của một chuyên gia.
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Users by language

This category sorts users speaking Vietnamese (Tiếng Việt) by order of fluency: 1 = basic, 2 = intermediate, 3 = fluent, 4 = nearly native, 5 = professional, N = native.

No translated text (syntax: {{user language category|vi|2=translated description}}).


Wikipedia · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikiversity