Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
Users by language

Xin chào Wikipedia Tôi luôn mong muốn có thể tạo được một trang wiki cho chính dân tộc chúng tôi. Hiện giờ chúng tôi đang sống tại Việt Nam. Chúng tôi đang có một nhóm các bạn yêu ngôn ngữ Tày Nùng và muốn tạo 1 trang wikipedia riêng cho mình. Tôi hiện nay là 1 kỹ sư công nghệ thông tin, đại diện cho những người anh em chúng tôi, mong muốn được thành lập 1 trang wikipedia bằng tiếng Tày, Nùng với định nghĩa tiếng Anh là Taish