Babel user information
vi-N Thành viên này xem tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ.
en-2 This user has intermediate knowledge of English.
Users by language
. Tiếng Việt English
Full name Lê Bảo Lộc Baoloc Le
Nickname Pằng A Chíu Sandy Le
Birthday 15 Tháng Năm, 1993 May 15th, 1993
Address 62C Hải Thượng Lãn Ông, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam 62C Hai Thuong Lan Ong Street, Tan Tai Ward, Phan Rang - Thap Cham City, Ninh Thuan Province, Vietnam
Job Sinh viên Student
Work address Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Faculty of Information Technology, Ho Chi Minh City University of Science, Vietnam