Babel user information
awa-N इ सदस्य कय मातृभाषा अवधी होय ।
en-3 This user has advanced knowledge of English.
ne-4 यी प्रयोगकर्तासित नेपाली भाषाको पैदायसी निकटको ज्ञान छ।
Users by language