Babel user information
nan-N Chit-ê iōng-chiá tùi sè-hàn tō kóng Bân-lâm-gú.
zh-Hant-TW-4 這位使用者有接近母語使用者水平的臺式繁體中文知識。
en-3 This user has advanced knowledge of English.
pwn-2 kemeljang aicu a caucau tua pinayuanan.
fr-1 Cet utilisateur dispose de connaissances de base en français.
tay-0 這位使用者不瞭解(或在一定程度上難以理解)Tayal
trv-0 這位使用者不瞭解(或在一定程度上難以理解)Seediq
szy-0 tina misaungayay caay matineng saca kaliyuhan matineng Taywan Hulam a kamu (saca izaw ku cacay a kaliyuhan matineng).
Users by language

a i anga a tjanasi, a i anga a tjakai. sa, anema tjapacugan tu venecik?

pún-thó͘ gí-giân kang-chok-chiá. hiān-chú-sî tī chèng-tāi goân-chū-bîn gián-kiú tiong-sim ha̍k-sip, khang-khòe.

lán ài jīn-bat tio̍h phó͘-phiàn ê hiān-tāi kàu-io̍k hi-seng ê sī pún-thó͘ gí-giân ê sú-iōng khong-kan.

TEST: iyumu 04:13, 14 July 2021 (UTC)