Babel user information
zh-N 中文是这位用户的母语
th-2 ผู้ใช้คนนี้มีความรู้ระดับกลางเกี่ยวกับภาษาไทย
Users by language