Ko te lea e ko he fa'ahiga felogo'i e faka'aoga'i e te 'u kilisitiano. E fakatahi'i i te pasina aeni te 'atu lea fakafenua e fai he fakamatala ki ai i te Wikipedia faka'uvea o tātou.