Đây là thể loại gốc của dự án thử nghiệm Wikinews tiếng Việt.