The "zazaki" language is a macrolanguage, consisting of the following member languages:
  • Kirmanjki (Northern Zaza) (kiu test Wiktionary)
  • Dimli (Southern Zaza) (diq test Wiktionary)