Wp/zgh/ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ

ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Trillion) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ "ⵉⴼⴹ ⵎⵍⵢⴰⵔ" ⵏⵉⵖ ⴷ "ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ", ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ "ⵢⴰⵏ" ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰⵡ "ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ" (1.000.000.000.000).

ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ
trillion (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
100 "ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ" ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴳ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⵏ ⵣⵉⵎⴱⴰⴱⵡⵉ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ 12
ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ
ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 1.000.000.000.000
ⴰⵙⴳⵣⵍ 10¹² ⵏⵉⵖ 1T
ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴽⵡⴰⴷⵔⵉⵍⵢⵓⵏ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ