Wp/zgh/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ: shqip) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵏⵜⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵓⵔⵓⴼⵉⵢⵉⵏ. ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵜⵜ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ, ⴰⵣⴳⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵏⵜⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵙⵍⴰⵏⵉⵏ: ⵜⴰⴳⵡⵉⴳⵜ, ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⵛⴽⵓⵎⴱⵉⵏ, ⴷ ⵜⵟⵓⵙⴽⵉⵜ, ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵙⴻⵙⵎⵍEdit

ⴰⵔⵔⵓⴷⵓ ⴰⵡⵔⴰⴽⴰⵍEdit

ⵜⵉⵔⵔⴰEdit

ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏEdit

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜEdit

ⵉⵎⴳⵔⴰⴷⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜEdit

ⵉⵙⵖⵏⵏ ⵉⵣⵖⴰⵔⴰⵏⵏEdit

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏEdit

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit