Wp/zgh/ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ Republika e Shqipërise) . ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⵉⵔⴰⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ. ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳ ⵜⵓⵕⵓⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ.

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜEdit

 
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵜⴰⵍⴱⴰⵏⵉⵜ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴳⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⴷⵉ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ.

ⴰⵙⴳⴷEdit

Albanian census 2011
Islam
  
57%
Undeclared
  
14%
Catholic Christianity
  
10%
Eastern Orthodox
  
7%
Others
  
5.5%
Atheism
  
2.5%
Bektashi Islam
  
2%
Other Christian
  
0.2%

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2011, 58.79% ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ ⴹⴼⵕⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰ ⵉⵜⴰⵊⵊⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰ, ⴼⴼⵉⵔ ⴰⵙ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵙ 17.06% ⵙⴳ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⵍⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ 24.29% ⵙⴳ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⵙⴳⴷⵉⵡⵏ ⵢⴰⴹⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵖⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⴳⴷ.[1]


  1. Template:Cite web