Wp/zgh/ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ

ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ: جهة مراكش اسفي) ⴷ ⵢⵓⵜ ⵙⴳ 12 ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵙⵔⵏ ⴳ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⴰⵡⴽⴰⵍ ⵏ 2015.

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ