Wp/zgh/ⵎⵍⵢⴰⵔ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵎⵍⵢⴰⵔ

ⵎⵍⵢⴰⵔ (ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵜ: Billion ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ "ⵉⴼⴹ ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ", ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵙ ⵓⵏⵓⵖ ⵏ "ⵢⴰⵏ" ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ "ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ" (1.000.000.000), ⴷ ⵉⴹⴼ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ.

ⵎⵍⵢⴰⵔ
Billion (ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵜ)
ⵜⴰⵏⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ "ⵎⵍⵢⴰⵔ" ⵎⴰⵔⴽ (1923) ⵜⴼⴼⵖ ⴷ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⴽⴼⵓⵔⵜ.
ⵉⵙⴼⴽⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵜⵏ 9
ⵉⵙⵎ ⴰⵥⵓⵖⵕⴰⵏ
ⵙ ⵓⵟⵟⵓⵏⵏ 1.000.000.000
ⴰⵙⴳⵣⵍ 10⁹ ⵏⵉⵖ 1B
ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵜⵔⵉⵍⵢⵓⵏ