Wp/zgh/ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: البحر الأبيض المتوسط) ⴷ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⵎⵏⵥⴰⵡ ⴷⵔⵓⵖ ⵉⵇⵇⵏⴻⵏ ⵙ ⵓⵖⵔⵓⴷ ⵏⵏⵙ, ⴳⵍⵢⵏⵜ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴰⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ, ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⴰⵣⵉⵜ, ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵢⴰ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵔ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⴹⴰⵔⴹⴰⵏⵉⵍⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴱⴰⴷⵓⵜ ⵏ ⵙⴰⵡⵉⵙ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵜⵓⵎⵥ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏ 2,5 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⴻⵏ ⵏ ⵉⴷ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ. ⵉⵎⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵟⵍⴰⵙ ⴳ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵢⵉⵔⵉⵡ ⵙ 14 ⴽⵎ.

ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ

ⵜⴰⵙⵎⴰⴷⴳⵜEdit

ⵉⵔⵎ "ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ" ⵉⵏⵢ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵜⴰⵏⵣⵖⵜ "ⴳⵔ" ⴷ ⵢⵉⵙⵎ "ⴰⴽⴰⵍ", ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⴽⴰⵍⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ ⴷ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜEdit

ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜEdit

ⵜⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉⵜEdit

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰEdit

ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜEdit

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜEdit

ⴰⵣⵡⴰⴳEdit

ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏEdit

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

ⵥⵔ ⴰⵡⴷEdit