Wp/zgh/ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ

ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ (ⵙ ⵜⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ: República de Honduras), ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ. ⵜⴽⴽⴰⵜ ⵏⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⵔ ⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ Spanish Honduras ⵏⵖ ⵀⵓⴷⵓⵔⴰⵙ ⵜⴰⵙⴱⵍⵢⵓⵏⵜ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⵙ ⵜⵜ ⵙⵏⴰⵃⵢⴰⵏ ⴷ ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ ⵜⴰⴱⵔⵉⵜⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴱⵉⵍⵉⵣ.[1]

ⵀⵓⵏⴷⵓⵔⴰⵙ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit