Wp/zgh/ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ

ⵜⴳⴰ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ (bujumbura) ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ, ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉⴳⵙ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ 3000 ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1994, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵓⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰⵏⵉⴽⴰ. ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴱⵓⵊⵓⵎⴱⵓⵔⴰ