Wp/zgh/ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ

ⴰⴳⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵅⵉⵔ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵡⵔⵉⵔⵜ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ, ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⵙ ⵏ 2004 ⵢⵉⵡⴹ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵖⵔ 11745 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴷⴷⵔⵏ ⴳ 1758 ⵏ ⵜⵡⵊⴰ.