Wp/wal/Aginaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Aginaa

Aginaa giyoogee wodiyaa qoodan layttaa giddon issi shaaho. Issi aginaa giddon 30 gallassati de'oosona. Toophphiyaa Wodiyaa Qoodaa maaran issi issi aginaa giddon hasttamu gallassay de'iyaagaa gididi tammanne heezzantto aginay 5 woykko 6 gallassata oyqqees.

Ha kaalliyaageeti layttaa giddon de'iya aginata;


Moodettaa:Aginata