Wp/wal/Nuucaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Nuucaa

Nuucaa toophphiyaa wodiyaa qoodaa maaran Layttaa tammanne heezzantto agina. Toophphiyaa layttaa qoodaa haratuppe dummayiyaabay ba qoodaa giddon ha aginaa oyqqiyoogaana. Ha aginay 5 gallassata woykko oyddu layttaappe 6 gallassata oyqqees. Ha aginay Gifaataa aginaappe kasetiyaa Kuushshaa aginaa kaallidi yiya agina.


Aginata
Gifaataa - Gooluwaa - Baraataa - Duubbalaa - Shachiyaa - Longiyaa - Bullaalaa - Gabbaa - Laaboshaa - Guuliyaa - Caljjuwaa - Kuushshaa - Nuucaa