Wp/tzm/ⵍⵄⵢⵓⵏ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵍⵄⵢⵓⵏ

ⵍⵄⵢⵓⵏ
Laayoune

Laayoune.jpg
30°25′N 9°36′W / 30.417, -9.6
ⵍⵄⵢⵓⵏ
Red pog.svgⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Flag of Morocco.svg ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵙⴳⴰ Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra in Morocco (Morocco view).svgⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 194,668 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜⴷⴰⵔⵉⵊⴰ
ⵜⴰⵡⴰⵛⵓⵍⵜ 346 106 tagayut. (2,004)


ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵢⵜ , ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ

ⴰⴷⵖⴰⵔ ⴰⵊⵓⵖⵔⴰⴼⵉEdit

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ-ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⵜⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⵖ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴱⵓⴳⵔⴰⵄ ⴰⴱⵍⴰ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⴼⵎⵎ ⵍⵡⴰⴷ

ⵜⴰⵟⵓⴱⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜEdit

ⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⴳⵯⵉⵣⵖ ⴰⵔ ⴰⵙⵏ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⵙⵙⴱⵅⴰⵜ" , ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⴰ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜ .