Wp/tzm/ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ
ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ
Bumal-N-Dads
بومالن دادس
Morocco Africa Flickr Rosino December 2005 83614547.jpg
Red pog.svgⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Morocco WS-included (orthographic projection).svg ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴷⵔⴰ ⵜⴰⴼⵉⵍⴰⵍⵜ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵇⴰⵛⵛⴰ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 11 179 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ


ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ

ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ ⵜⵓⵜⵔⵉⵎⵜ ⵏⵖ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵉⵏⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ. ⵢⵓⵙⴰ ⴷ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ. ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ. ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵄⵟⵟⴰ, ⴰⵢⵜ ⵙⴷⴷⵔⴰⵜ, ⴰⵢⵜ ⵎⵔⵖⴰⴷ, ⴰⵢⵜ ⵓⵛⵕⴰⵃⵉⵍ, ⵉⵎⵣⵉⵍⵏ. ⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷⴷⵖ: ⵙⵍⵉⵍⵍⵓ, ⴱⵓⵎⴰⵍ, ⴰⵇⴱⵓⴱ, ⴰⵢⵜ ⵢⵉⴷⵉⵔ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵡⴰⵍⵍⴰⵍ, ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵔⵔⵃⵉⵎ, ⵉⵎⵣⵉⵍⵏ, ⴰⵢⵜ ⵄⵍⵉ ⵓ ⵉⵃⵢⴰ, ⵜⴰⵔⵎⵓⵛⵜ, ⴰⵢⵜ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⵍⵉ, ⴰⵢⵜ ⴱⵓⵢⵓⵙⴼ. ⴰⵢⵜ ⵄⴱⴷⵓⵏ.

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴱⵓⵎⴰⵍ ⵏ ⴷⴰⴷⵙⵙ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⴽⵓ ⴰⴽⵕⴰⵙ. ⴷⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵜⵜⵙⵡⵡⴰⵇⵏⵜ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⴷⴷⵔⴰⵜ, ⵉⵎⴳⵓⵏⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⴰⵢⵜ ⵎⵔⴰⵡ, ⴰⵢⵜ ⵙⴰⵖⵕⵓ, ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴷⵉⵍⵜ...


ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ

ⴰⵏⵣⵡⵉ

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ

Morocco Africa Flickr Rosino December 2005 83614547.jpg