Wp/tzm/ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ
باب برد
Red pog.svgⵜⴰⴽⵔⵟⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ Morocco WS-included (orthographic projection).svg ⵎⵕⵕⵓⴽ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ.svgⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵎⴰⵕⵣⵓⵇ
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ 5043 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⴰⵊⴱⵍⵉⵢⵜⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⴱⵔⵔⴷ ⵜⵓⵙⴰ ⴷ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⵓⴽ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⵏ ⵍⴽⵉⴼ, ⵜⵓⵎⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵛⵛⴰⵡⵏ, ⴷⵉⴳⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵃⴼⴼⴰⴼⵏ ⴷ ⵉⵎⵉⴽⴰⵏⵉⵙⵢⴰⵏⵏ, ⵜⴳⴰ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ, ⴰⵔ ⴷ ⵥⴰⵕⵙ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴰⵎⵎ ⴰⵛⴷⴷⴰⴷ, ⴰⵣⴰⵖⴰⵔ, ⴰⵡⵍⴰⵙⵏ, ⵎⵓⵟⵟⵉⵏ, ⵍⵄⵍⵡⵉ, ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴱⵜⴰ, ⵍⵄⵏⴰⵚⵕ, ⵍⵇⵓⵏⴷⵉⵢⴰ, ⵛⵟⵓⵏⵉⵏ, ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ, ⵜⴰⵡⵏⴰⵜ, ⵉⴼⵕⵟⵏ, ⴱⴰⵏⵉ ⵛⵉⵢⵢⴰ, [1]

ⵜⵉⵖⵕⵎⵜEdit

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜEdit

ⵜⴰⴷⵎⵙⴰEdit

ⴰⴳⴰⵎⴰEdit

ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜEdit

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰEdit

  1. ⴶⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖ