Wp/tzm/ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ

ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ (ⵙ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ : الشرق الأوسط, (ⵙ ⵜⴰⵄⵉⴱⵔⵉⵜ : המזרח התיכון), (ⵙ ⵜⴰⴳⵏⵉⵣⵉⵜ : Middle-east), (ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Proche-Orient) ⴷ ⵜⴰⵎⵏⴰⵟ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵉ ⵡⵏⵥⵓⵍ- ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ (sud-est) ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⵥⵍⵎⴹ ⵓⴳⵎⵓⴹⴰⵏ (nord-est) ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ. ⴷⵉ ⵜⴰⵎⵏⴰⵜⵜ ⴰⴳⵉ, ⵙ ⵓⵎⴰⵜⴰ, ⵜⵥⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⴰⴳⵉ ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏⵎⵉⵚⵔⴰ, ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ, ⵉⵔⴰⵏ, ⵄⵉⵔⴰⵇ, ⵉⵙⵔⴰⵢⵉⵍ, ⵓⵔⴷⵓⵏ, ⴽⵓⵡⴻⵢⵜ, ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ, ⵄⵓⵎⴰⵏ, ⵇⴰⵟⴰⵔ, ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵙⵓⵔⵢⴰ, ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏ, ⵢⴰⵎⴰⵏ ⴰⴽⴽ ⴷ ⴼⴰⵍⴰⵙⵟⵉⵏ. ⴷⴰⵛⵓ, ⵜⵉⴽⵯⵡⴰⵍ ⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵢⴻⵜⵜⵓⵙⴻⴷⴰⵛ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵎⵙⵍⴰⵢⵏ ⵖⴼ ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ ⵓⴳⴰⴼⴰ.

ⴰⴳⵎⵓⴹ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ