Wp/sel/Музур кара

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Музур кара

Музу́р кара́, Мукзу́р кара́ (руж. Бакча́р) – кара́ То́пӄол ӄа́дэрӷэт э̄я. Музу́рэл айма́ӄэт ай нэвэрт ха́лгэ э̄к. Ӄу́лат коч – 6265 ӄуп (2021 пот).

Музу́р кара́

Ҷвэҷ-понта́р

edit

Кара́ Ка́лэнкыт то́пӄэт а̄мда, Музу́р кыт кыге́ӷэт. Алаго́ла кыге́утэ ӄунда́ӄӄэт а̄ квая́шпат. Кве́нэл по́нажаӄӄэт а̄мда, шӧ́тӄэл чу чанда́л, ня́рэл э̄к. Шара́л ватт Ӄорӷ Ола́нд ай То́пӄонд ҷа́җа, арӄ плека́нд ватт Па́рбэкынд, Тё́нганд, Тыды́ӄваҷо́нд ай Пу́җинонд ме́мба. Арӄ пӱл ай чул ваттла кыба́ э́дланд медэ́шпат. Кы́нҗэрти̇́лҗэл квая́ э̄к.

Ир

edit

Ир Ка́лэнкы́ӷэт о́ӄӄэр чу́мэл варгамо́ э̄ӽа, Ала́нҗин эд (ма̄т). На э̄ӽа кыт та́ӄӄэӷэт, а̄ӄэт кӧ́ӷэт. Куша́лда чу́мэл э́дла а̄ кунда́ек Музу́р кы́ӷэт э̄ӽат. Чумэлӷу́ланан Музу́р кара́т ҷвэ́ҷэӷэт ху́руҷэл маҗь э̄ӽа. 1918 по́тӄэт каса́к Селива́нов нынд онҗ ма̄доп умдэлҗэмба́т. Хове́ӷэл пара́ӷэт (1920-мҗэл – 50-мҗэл по́дэла) тыка́ та̄ӄ-куло́калҗэл ӄу́лап ӱ́дэкумбадэт. 1931 по́тӄэт няй оромҗэ́шпэдэл ру́жэл ӄу́ла мӧ́дэп шӧ̄т чат ӄватта́лҗэмбадэт амна́тӄо. На по́тӄэт кара́п «Бакча́р» ру́жэл җяре́ нэмдэмба́дэт.

Ӄомдэ́ ӄӧшӄ

edit

Музу́р кара́гэт ма́җел нӱ́штэ э̄я, ня́ел ай нярӷ ӱ́тӄэл заво́дла э̄ят му э̄ӽат, а́бэл ма́нҗэл нӱ́штэла ай ха́лгэӷэл паса́р э̄ят. Тӱлӄа́эллат квая́ э̄я. Най кара́ӷэт о́ӷолҗэма̄т э̄я, нача́т чибшы́боп оромҗэ́шпадэт ай шанд чибшыбо́т та́мдэрлап ӧдэрҗа́лҗадэт. На чибшыбо́л о́ӷолҗэма̄т хове́ӷэт пара́утэ у́җя.

О̄ӷолҗэдэ ай э̄помынд

edit

О̄ӷолҗэшпэл ма̄т, кыбама́рлат лэ́рхадэл ай кура́лбэндэл ма̄дла, шэ́дэго́дэл пырӷо́ӷолҗэма̄т, тортына́грэт ма̄т, муӽе́й, кура́лбэндэл нюр э̄ят.

Чибшыбо́т ҷо́борт ну́челд

edit
 
Чибшыбо́л ну́челд

Ӄу́ла кара́нд тӧ́кви̇ят, 2014-мҗэл по́дэутэ Музу́р кара́ӷэт Чибшыбо́л ну́челдэп ме́шпадэт. На ну́челӷэт чибшыбо́п таӄӄле́шпадэт, ӄод чеӷла́ӷ, варӷ чибшыбо́л ма́нҗлаӷэт кара́т моӷо́ӷэт. Кара́т ха́лгэӷэт лэ́радэт, меша́лбадэт, ха́нҗэрнадэт ай мерҗэ́шпадэт. Музу́рэл ӄу́ла ко́чек чибшыбо́т ҷо́борп мерҗэ́шпадэт, на кара́ӷэт на ҷо́бор кэр ка́жна ӄу́нан ма́нҗэӷэт э̄я.