Wp/sel/Малчанват аймаӄ

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Малчанват аймаӄ

Малчанвэл аймак (чуй. Молтян аймак) - Топӄол ӄадэрӷэл Малчанвэл ӄарат ӄуралҗэмбэл ҷвэҷэл ай э̄длат ти̇р. Ти̇рэл Малчанвэл ӄадэронд Малчанвэл шӱндэлма̄т ӄуралҗат.

Най на аймак - Таӄӄэл ӄадэр э̄я, тынд уҗедэлӄула таӄӄэл пӓлдэлӄомдэ́п ишпат.

Малчанвэл аймат лыпра
Малчанвэл аймат лыпра

Эккумба

edit

Малчанвэлӄадэрт понтар Колдэӷэндо Чулымкыгеӷэнд ти̇лҗа ай та кылат чвэдэт ҷвэҷ - Малчанвэл аймат ҷонҗ э̄я. На аймак Верхнекетскэл, Ӄалпатэл, Чаял, Пакчарэл, Кривошэинэл ай Асинэл ӄадэрлат понтарҳе манҗа.