Wp/sel/Лада

< Wp‎ | sel
Wp > sel > Лада

Лада́ (сӱссэ. латта; тюй. лаата; шöй. лата) — квану́г ча́чэндэл ху́руҷэдэлмы. Лада́ оӄӄэрни̇̄ ху́рул ватто́ӷэт омдэлҗэква́. Лада́ҳе ху́руҷэгу - лада́ҷэгу.

Лада́ по̄лаӷэт ҷоҷа́

И̇р

edit

Чу́паӄӄле́шпэдэлӷу́ла, о̄ӷо́лҗэмбэлӷу́ла То́пӄэл ӄа̄дэрӷэт ко́чек уго́л лада́лап ӄо́шпадэт. Уго́т чумэлӷу́ланан лада́ э̄ҳа, ру́жла ӄӯл лада́п онэ́нҗэӷэн и́ҳадэт - ӄӯл лада́ ру́жэл лада́утэ фае́нни̇ӷэл э̄нда. Уго́т ка́жнэл тэбэлӷу́п онэ́нҗэӷэн лада́п ме̄куҳат. То́пӄол ӄа̄дэрэл ӄӯланан лада́ - ха̄л варӷ ху́руҷэдэлмы э̄ӄӄуҳа.

Тапо́т мананҗли́ хуруҷэ́шпэдэлӷу́ла лада́ҷэквадэт.

Лада́

edit

Лада́ по̄ҳе ме̄ква, э́ндэт таре́ э̄я. Лада́т энд, ху́руҷэдэл э́ндэт таре́ а̄ ме̄ква, хаҷме́к а̄ наӄӄэлба́. Лада́т ӄи́нҗ ҷы́нҳе ме̄куҳа, тапо́т квэ́ҳе ме̄ква. Лада́ квану́ӷҳе абыдэ́шпа, ху́руп а̄ҷҷат. Ху́руп лада́т ҷэ́рмэп лаӄӄа́лҗле квану́ӷэҳе кватпа́.

Шӣ, табе́к, кас, лоӷа́, тӧт, нева́ - лада́ҳе ква́тпэдэл ху́рула э̄ядэт.