Wp/nog/Йырткышлар

< Wp‎ | nog
Wp > nog > Йырткышлар

Йырткышлар (лат. Carnivora) — плацентарлы эмизуьвшилер отрядына киретаган айванлар. Отряд составына соьлеги 16 эм бир неше йогалган аьелдер киредилер. Бу айванлардынъ 128 тукымга киргистилген 280-нен артык туьри бар эм булар дуныядынъ баьри ерлерине таралганлар. Йырткышлар экиге боьлинедилер:

Арслан