Wp/nod/ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ

ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ (ᨵᩱ᩠ᨿ: คำผาย นุปิง) ᩁᩂ​ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶ᩼​ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ​ᩈᩣᨡᩣ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁᩈᨯᩯ᩠ᨦ (ᨠᩣ᩠ᩁᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ) ᨸᩦ​​ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪈᪨᪨ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨪᩬᩴ​ᨴᩦ᩵​ᨾᩦ​ᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦ​ᨶᩲ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ ᪨᪨

ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ​ᩋᩬᨠ​ᨹᩣ᩠ᨾ​ᨪᩬᩴ

ᨷᩅᩢᨲ᩠ᨲᩥ᩼Edit

ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᩅᩢ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵ ᪁᪉ ᨻᩂᩇᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ​ ᨸᩦ​ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ ᪂᪄᪆᪇ ᨴᩦ᩵​ᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ​ᩉ᩠ᩅᩫᨶᩣ ᨲᩣᩴᨷᩫ᩠ᩃ​ᨴ᩵ᩤᨶ᩶ᩣ᩠ᩅ ᩋᩣᩴᨽᩮᩬᩥᨻᩪᨻ᩠ᨿᨦ ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩣ᩠᩵ᨶ[1] ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ​ᨷ᩵ᩤ᩠ᩅ​ᨡᩬᨦ​ᨻᩬᩴ᩵ᨧᩲ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ ᩓ​ᨾᩯ᩵ᨷᩰᩬᩡ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ᪨᪨ ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨯᩱ᩶​ᨲᩯ᩠᩵ᨦᨦᩣ᩠ᨶ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨾᩯ᩵ᨷᩥ᩠ᨶ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ ᨾᩦ​ᩃᩪᨠ ᪅ ᨤᩫ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠ​ᨩᩣ᩠ᨿ ᪂ ᨤᩫ᩠ᨶ ᩃᩪᨠ​ᨿᩥ᩠ᨦ​ᨳᩯ᩠ᨾ ᪃ ᨤᩫ᩠ᨶ᪨᪨ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨿᩣ᩠ᨾ​ᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿ ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ​ᨯᩱ᩶​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨻᩬᩴ᩵ᨾᩯ᩵​ᨻᩱ​ᨼᩢ᩠ᨦ​ᨪᩬᩴ​ᩓ​ᨯᩱ᩶​ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨪᩬᨷᨧᩲ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨧᩣᩴ​ᨲᩣᩴᨶᩬᨦ​ᨾᩣ​ᩉᩢ᩠ᨯ​ᨪᩬᩴ​ᨤᩫ᩠ᨶᨯ᩠ᨿᩅ ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨪᩬᩴ​ᩉᩮᩖ᩶ᩁ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨻᩮᩥ᩵ᩬᩁ​​ᨯᩱ᩶​ᨠ᩠ᩅᩯ᩵ᩁ᪨᪨ ᩃᩪᩁ​ᨾᩣ​ᨴ᩵ᩤ᩠ᨶ​ᨣᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨾᩦ​ᨧᩲ​ᨣᩕᩲ᩵​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨩ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᨪᩬᩴ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨺᩣ᩠ᨠ​ᨲ᩠ᩅᩫ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩃᩪᨠᩆᩥᩇ᩠ᨿ᩼​ᨡᩬᨦ​ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨩᩱ᩠ᨿᩃᩘᨠᩣ ᨣᩕᩮᩬᩥᩋᩈᩮ᩠ᨶ (ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶ᩼​ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ​ᨸᩦ​​​ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪀)᪨᪨ ᨺᩮᩥᩢ᩠ᨠ​ᨡᩢ᩠ᨷ​ᨪᩬᩴ​ᩓ​ᩉᩮᩖ᩶ᩁ​ᩈᩃᩬᩴ᩶​ᨪᩬᩴ​ᨻᩥ᩠ᨱ​ᩀᩪ᩵​ᩉᩖᩣ᩠ᨿ​ᨸᩦ ᨧ᩠ᨶᩫ​ᩋᩬᨠ​ᨹᩣ᩠ᨾ​ᨪᩬᩴ​ᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩁᩯ᩠ᨠ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩋᩣᨿᩩ​ᨯᩱ᩶ ᪁᪃ ᨸᩦ᪨ ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ​ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨩᩱ᩠ᨿᩃᩘᨠᩣ​ᩋᩬᨠ​ᨹᩣ᩠ᨾ​ᩀᩪ᩵ ᪇ ᨸᩦ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨿᩯ᩠ᨠ​ᨾᩣ​ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩅᩫ᩠ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨲ᩠ᩅᩫᨠᩮᩢ᩵ᩣ​ᨩᩨ᩵​ᩅ᩵ᩤ "ᩅᩫ᩠ᨦᨤᩴᩣᨹᩣ᩠ᨿ"[2]

ᨻᩬᩴ᩵ᨣᩕᩪ​ᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨴᩦ᩵​​ᨡᩢ᩠ᨷᨪᩬᩴ​ᨠ᩠ᩅᩯ᩵ᩁ ᨲᩯ᩠᩵ᨦ​ᨷ᩠ᨴᩫ​ᨪᩬᩴ​ᨯᩱ᩶​ᨧᩢ᩠ᨷᨧᩲ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨼᩢ᩠ᨦ​ᨶᩢ᩠ᨠᩉᩖᩣ᩠ᨿ᪨᪨ ᨻᩮᩥ᩠᩵ᨶ​ᨿᩢ᩠ᨦ​ᩈᩲ᩵​ᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ ᨶᩯ᩠ᩅ​ᨣᩤᩴᨣᩧ᩠ᨯ​​ᨻᩢᨯ᩠ᨰᨶᩣ​ᩈᩘᨣᩫ᩠ᨾ ᩓ​ᨣᩤᩴ​ᩈᩬᩁ​ᨴᩤ᩠ᨦ​ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩣᩈᨶᩣ​ᩃ᩠ᨦᩫ​ᨻᩱ​ᨶᩲ​ᨣᩤᩴ​ᨪᩬᩴ​ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿ᪨ ᨧᩫ᩠ᨶ​ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈ​ᨠ᩠ᨿᨲ᩠ᨲᩥᨣᩩᨱ᩼​ᨪᩬᩴ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᩈᨳᩣᨶᩦ​ᩅᩥᨴ᩠ᨿᩩ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᩉ᩠ᨶᩮᩬᩥᩋ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᩃᩣᩴᨻᩣ᩠ᨦ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ​ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪁᪄᪩[3] ᨿᩫ᩠ᨠ​ᨿ᩵ᩬᨦ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶​ᨾᩦ​ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶ​ᨯᩦᨯᩮ᩠᩵ᨶ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᩈᩣᨡᩣ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁᩈᨯᩯ᩠ᨦ ᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨣᨱ​ᨠᩢᨾ᩠ᨾᨠᩣ᩠ᩁ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼​ᩉᩯ᩠᩵ᨦ​ᨩᩣ᩠ᨲ᪨᪨ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ​​ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪃[4] ᨯᩱ᩶ᩁᩢ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᨿᩫ᩠ᨠᨿ᩵ᩬᨦ​ᩉᩨ᩶​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶ᩼​ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ ᩈᩣᨡᩣ​ᩆᩥᩃ᩠ᨷ​ᨠᩣ᩠ᩁ​ᩈᨯᩯ᩠ᨦ (ᨠᩣ᩠ᩁᩈᨯᩯ᩠ᨦ​ᨻᩨ᩠᩶ᨶᨷ᩶ᩤ᩠ᨶ) ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᨸᩦ​​​ ᨻ.ᩈ.᪂᪅᪃᪈᪩[5]

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦEdit

  1. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃ​ᩈᩣᩴᨤᩢ᩠ᨬ​ᨴᩤ᩠ᨦ​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ https://web.archive.org/web/20180228065702/http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  2. ᨽᩪᨾᩥ᩼​ᨷᩢᨬ᩠ᨬᩣ​ᨵ᩶ᩬᨦ​ᨳᩥ᩠᩵ᨶ​ᩋᩣᩴ​ᨽᩮᩬᩥ​ᨻᩪ​ᨻ᩠ᨿᨦ http://province.m-culture.go.th/nan/file/amphur/pup/05pup.html
  3. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬᨴᩤ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ https://web.archive.org/web/20180228065702/http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  4. ᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩣᩴᨣᩢ᩠ᨬᨴᩤ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩺ ᨶᩣ᩠ᨿᨤᩣᩴᨹᩣ᩠ᨿ ᨶᩩᨻᩥ᩠ᨦ https://web.archive.org/web/20180228065702/http://kanchanapisek.or.th/kp8/culture/nan/nan241.html
  5. ᨣᩤᩴᨷᩕᨠᩣ᩠ᩈᨠ᩠ᨿᨲ᩠ᨲᩥᨣᩩᨱ᩺ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶᩉᩯ᩠᩵ᨦᨩᩣ᩠ᨲ https://web.archive.org/web/20160305000036/http://art.culture.go.th/index.php?case=artistDetail&art_id=140&pic_id=&side=dnc_art_th