Wp/nod/ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ

< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶ᩵ᩣ᩠ᨶ

ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯᨶᩣ᩠᩵ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨧᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᩅᩢᨯ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨡᩬᨦ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᨴᩱ᩠ᨿ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᩀᩪ᩵​ᨹᩣ᩠ᨠ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨡᩬᨦ​ᨽᩣ᩠ᨣ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ​ᨲᩬᩁ​ᨷ᩠ᨶᩫ ᨧᩧ᩠᩵ᨦ​ᨯᩱ᩶​ᨩᩦ᩵ᩅ᩵ᩤ​ᨯ᩠ᨶᩥ​ᨯᩯ᩠ᨶ​ᩃ᩶ᩣ᩠ᨶᨶᩣ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋᩬᨠ​ ᨹᩣ᩠ᨠ​ᩉᩮ᩠ᨶᩬᩥᩋ​ᩓ​ᨹᩣ᩠ᨠ​ᨲᩅᩢ᩠ᨶ​ᩋᩬᨠ​ᨲ᩠ᨯᩥ​ᨠᩢ᩠ᨷ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ​ᩃᩣ᩠ᩅ ᨾᩮᩬᩥᨦᨶᩣ᩠᩵ᨶ ᩁᩂ ᨶᨶ᩠ᨴᨷᩩᩁᩦ ᨣᩮᩥ᩠ᨿ​ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᨣᩬᩁ​ᩁᩢᨭᩛ᩼​ᨡᩬᨦ​ᨤᩫ᩠ᨶ​ᨹᩮᩢ᩵ᩣ​ᨶᩧ᩠᩵ᨦ​ᨴᩦ᩵​ᩁᩬ᩶ᨦ​ᩅ᩵ᩤ​ᨠᩣ᩠ᩅ ᨲᩢ᩠᩶ᨦ​ᨷ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨾᩮᩬᩥᨦ​ᩀᩪ᩵​ᩁ᩠ᨾᩥ​ᨺᩢ᩠᩵ᨦ​ᨶᩣᩴ᩶​ᨶᩣ᩠᩵ᨶ​ᨾᩣ​ᩈᩨ᩠ᨷ​ᨩᩮ᩠᩵ᨶ​ᨷᩫ᩠ᩅ​ᩁᩣ᩠ᨱ