Wp/lki/شەمە

< Wp‎ | lki
Wp > lki > شەمە

شمه یکمین روژِ هفتە إ تقویمِ هجری شمسی و ششمین روژِ هفته إ تقویمِ میلادییە. پارسی میانەی اوان شانپتە.[1] تقویمِ نزدِ ایرانیان بر پایەی روژانِ مانگ بوو. به ای ترتیب که هر روژ به ئێزدی منسوب بوو و ناوی هەبوو. نمونه را روژِ یکمینِ هر مانگ، به ناوِ اهورمزد (هورموز)، روژِ دوم به ناوِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روژِ شانزدهم به ناوِ ئێزدبانو آناهیتا ناویده بوو و هەر روژ که ناوی با ناوِ مانگ یکسان بوو به نیایش و جشنِ مختص مەبێت. مفهومِ هفته ژ مدنیتانِ همسایه، به کلیمە، میانی رودان لە فرهنگِ ایرانی بوو و پس ژ اسلام صورت امروویی گرت.

لە تقویمِ آریایی ناوِ ای روژ کیوان شیدە. شمه یکمین روژِ رسمی کارِ هفتەیی لە ایرانە.


  • کیوانشید(Saturn)
  • مهرشید(Sun)
  • مهشید(Moon)
  • بهرامشید(Mars)
  • تیرشید(Mercury)
  • اورمزدشیدیاهرمزشید(Jupiter)
  • ناهیدشید(Venus)

منابع edit

  1. بی‌بی‌سی