Wp/liv/Siņņist nīemõd

< Wp‎ | liv
Wp > liv > Siņņist nīemõd

Siņņist nīemõḑ āt Līvõ rov nīžis Mier-jemā tidārd nīemõd. Mier-neitst um saggõld tunnõd siņņist nīemõdõks mō pǟlõ. Täs um ikš nīž iļ sīe:

Vanast vannõ, amniggõks jedsõ ežmist Kūolka bāikõ, mäd rānda voļ pǟgiņ tuoistim äb ku paldiņ. Siz vel äb ūo vond paļļidi jõugõ kȭnkidi, mis paldiņ katabõd ammõ randõ, kus midegõst äb kaza. Siz knaššõd nītõd ja sangdõd liedpū mõtsad, tǟdõd vāḑiri, perņi, tāmidi kazzõnd miernaigiz sāņõ ja pū oksad, tūlsõ likkõs, rabbõnd vastõ lāinidi. Pūd vonnõd nei sūrd, ku īdstõ āinagizõst tõvstõ um sādõt lȯja. Pūd allõ kazzõn pīemdõ, sangdõ rõv ja mierjema sātõn mierneitsidi kaitsõm randõ eņtš nīemidi ūomõgõd varald ja pǟvasidam āigal, ku rovšti äb ūo vond rāndas. Siz mierneitsõd tunnõd nīemõdõks mā pǟlõ ulzõ, ja ne nīemõd vonnõd siņņist ku mier vež. Siz suggõn, ku ikškõrd īd pivapǟva ūoņdžõl ikš nai lǟnd Kūolka pūolõ aga - neiku kītõb - sūrst rāndast piškiz randõ maŗŗil.
Lǟdsõ ta nǟnd Kūolka nana mõtsas siņņist nīemõd kaŗŗõ ja kūlõn väggi knaššõ lōlamist arusāmõt sõnadõks. Ta nǟnd ka lōlajist ēņtšta tam allõ vaņkõ pāļštam. Se um vond nūor neitst līti punnistrīplimi gūngaserk ja punni jak sǟlgas, paļļõd jālgadõks, vīrlikist, kǟranist ibukst vāldiņ likkõnd tūlsõ. Ikš tuoi, mierrõ īend paint, nǟnd nāista tulmõ ležgõl ja nuttõn tuoizõn sieldõ līvõ kīelkõks: "Griet, Griet, aja nīemõd mierrõ!" Molmõd ne rabbõnd kuolm kõrd kädud īdõkubbõ ja nuttõnd vȭridi sõņḑi. Nīemõd ildīņ nustõnd pǟd ilzõ ja rūoikõnd mierrõ, kus kaddõnd jara. Set ikš sīend tuoižist rāz aigamāl. Se äb ūo lǟnd muntkõks īdskubs mierrõ ja ailõn kūoḑõn tuoizõ pūolõ, mõtsõ sizzõl.
Kāŗa neitst kil ūkšõn nīemõn tagan, bet äb ūo sānd jemiņ käddõ ja lǟnd vežžist sīlmadõks mierrõ munt nīemõdõn tagan. Vel kōgiņ neitsõd pīlõnd vied pīnda pǟlõ, venkõs kežži ja danktõs pǟdõ. Perizõks nūzõnd vel jõvist kuordiz viedstõ ulzõ ja nägţõnd mõtsa pūolõ, siz kaddõnd vied sizzõl jara. Mitikš ka nēḑi jemiņ pierrõ sieda äb ūo nǟnd. Ku se nai tund māŗad kūoŗŗimizõst tāgiž, siz ta lieudõn sīe mõtsõ īend nīemõ. Ta äb ūo mittõ mõtlõn ka ajjõ sieda kuodaj, algõ kil täm eņtšõn nīemõ vond, bet se tund īž jūrõ, laskõn ēņtšta silastõ. Siz nai pand krīzdõg nīemõn immar kaggõl, ja se lǟnd tämmõn knaššõ īņõ kuoda sāņõ. Nei siz siņņist nīemõd suggõnd ka tǟnõ kūja mā pǟlõ. Ka Griet nim pierrõ sieda tund väggi mūodõ.