Wp/kum/Къаракъуш

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Къаракъуш

Къаракъуш[1] (латинче Accipitridae) – уллу йыртгъыч къуш, башгъа гьайванланы ва къушланы гьав эт этеген къуш.

Яш къая-къаракъуш учув да.
Чёллю-къаракъуш авур боямыш тюслю.

Гёрюнюш edit

Бизин пачалыкъда яшайгъан къаракъушлар боямыш тюслю, къатты бурун ва тырнакълары булан. Хыйлы уллу къуш 80 сантиметрдан 1 метрге геле. Эки къанатлары бирче 2 метрге етише.

Аш edit

Къаракъушлар йыртгъыч къушлар янгыз этны ашайгъан. Тавшанлар ва гиччи къубагийиклер ав болалар къаракъушну янгыз олар да тюгюл бирде уллу гьайванлагъа ав эте масгъала бёрюлеге, уллу къубагийиклеге, тюлкюлеге ва уьй гьайванлагъа къойлагъа ва итлеге.

Яшайгъан ер edit

Къаракъушлар гьар якъда яшай бу дюньяда янгыз Антарктикада яшамай.Тек бизде Дагъыстанда янгыз эки жура къаракъушланы яшай. Чёллю-къаракъуш (латинча: Aquila nipalensis) Ногъай чёллерде яшай ва Бабаюрт райнонда бир бирде гёрюне.Къая-къаракъушу (oрусча: Беркут ва латинча: Aquila chrysaetos). Дагъыстанлы тавларда яшай.

Кёбейив edit

Къаракъушланы уялары хыйлы уллу бола бирден эки метрге этише. Уялары къаракъушлар яда къаяларда къуралар яда терекледе. Къаракъуш эки йымыртгъаны таба ва балалар йымыртгъадан чыкъгъанда 100 грамгъа геле. Экинчи йымыртгъа биринчиден геч чыгъа ону учун уллусу бала гиччисины уядан тебере бар аш огъар болсун учун. Балалар 70 гюн уяда тура ва сонг биринчи учув этелер.

Эсгеривлер edit

  1. Бамматов З. З. // Русско-кумыкский словарь, Русча-къумукъча сёзлюк: Ок. 30000 сл. // Гос. издательство иностранных и национальных словарей — Москва — 1960. — 1148 с. — 569 с.