Wp/kum/Даци Абас Салимсолтанны уланы

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Даци Абас Салимсолтанны уланы

Даци Абас Салимсолтанны уланы (1935 — 2016) — къумукъ муаллими, якъ-ахтарывчу, язывчу, этнограф ва башгъа тармакъларда алимы ва чалышывчу.

Таржумасы

edit

1935-ичи йылда Къабарты-Малкъарда Къумукъ элни Гючюк-юрт(Къызлар) деген юртда тувгъан (гьали Темиркъазыкъ Осетияны Маздек (Муждукъ) району). 1951-нчи йылда юртдагъы 7 йыллыкъ охувханасын битдирип, 3айналабит Батырмурзаны атындагъы муаллимлик уста охувханагъа охума тюше. Ондан сонг оьзюню ата юртунда муаллим болуп ишлей. Совет армияны сыдраларында къуллукъ эте. Къайтгьан сонг Анжи-къалада ДГУ-да филологик факултетни орус-дагъыстан бёлюгюн охуп битдире. Дагъыстанны радиокомитетинде ишлей. Албёрюгентдеги 20 номерли охувханасын директору болуп чалыша. Ата юртуна къайтып, охувханасыны директору болуп ишлей.

Муаллимлик касбусу булан бирче ол яратывчулукъ иш булан да машгъул бола. «Эки къысмат», «Юлдуз» деген къыссаланы муаллифи. Юртдагъы маданият сарайда драматик даира кьура, спектакллер сала. 1990-нчы йылда къумукъланы жыйып, «Намус» деген къурумну кюрчюлендире, къумукъланы оьрчюкген масъалаларын чечме къаст эте. Къумукъланы ва къумукъ юртланы тарихин ахтарып «Къызлар наме» деген китапны яза. «Кавказны болат къалкъаны», «Борагъансув бойларда» деген тарихи китапланы чыгъара. Ону «Нюрлю ёл» деген китабы ислам динге багъышлангъан.

2016 йылда Гючюк-юртда гечди.

Байланывлар

edit