Wp/kum/Бучай Гьамит Агьматны уланы

< Wp‎ | kum
Wp > kum > Бучай Гьамит Агьматны уланы

Бучай Гьамит Агьматны уланыикътисат илмуланы докътeру, Русия Федерацияны Технология Илмулар Академиясыны уьюрю-корреспонденти, Халкъара мугьандис Академияны ва Русия Академияны уьюрю.

ЯшавнамеEdit

Тёбен Къазанышда муаллимни агьлюсюнде тувгъан, къумукъдур. Ону атасы Агьмат дав майданда жан берген. «Даггоснабны» юрютювчюсю, «Дагпотребсоюзну» раиси болуп ишледи. 1991-нчи йылдан берли ол Анжи-къаладагъы Халкъ Маллыкъ институтну ректору. 1993-нчю йылдан берли Дагъыстанны Илмулар Академиясыны Гьюрметли Президенти. Эсгерилген институтну Русиядагъы оьр охув ожакъланы арасында гёрмекли ерге чыгъарма бажарды.

БайланывларEdit