Wp/jgo/Neku nda

< Wp‎ | jgo
Wp > jgo > Neku nda

Puu zi nɛ tɔ nuu yɔ pak la. Lik ya ŋgɔ mbɔŋu. Mba wɔla ŋwanɛ yɛ yu mɛ a kɔnnɛ ntuŋganɛmɛ Nɛ nɛn tɛ ŋku zanɛ kwa fa. Ŋu nɛn tɛ mɛku mɛ ku nɛpɛmɛ Puu ŋwanɛ pɔɔ kwa nɛ cu mbɔndaa mbiŋgɔ nɛ zi nɛ ŋwanɛ mbɛn sẅinɛ cu la pɔŋ

article