Wp/hsn/英語

< Wp‎ | hsnWp > hsn > 英語

英語(English,國際音標:[ˈɪŋglɪʃ])是印歐語系——日爾曼語族——西日爾曼語支下頭個一隻言語,其是古代盎格魯、薩克遜跟日爾曼人個言語演化來個。後背,英國去全世界殖民個時候,把其俚個言語,下傳播到噠別個國家。據1999年統計,全世界母語是英語個人,已過噠3.8億,全世界排待第三或第四,但其是世界上最廣泛個第二言語。前兩百多年,英國跟美國待文化、經濟、軍事、政治,跟科學方面,一路都是世界最鳥塞個,所以英文成噠一隻標準個國際言語。英文亦是一隻聯合國個工作言語。

Anglospeak.svg

方言Edit

 • 美式英語
 • 英式英語
 • 加拿大英語
 • 澳洲英語
 • 新西蘭英語
 • 加勒比英語
 • 愛爾蘭英語
 • 印度英語
 • 牙買加英語
 • 利比亞英語
 • 蘇格蘭英語
 • 南非英語
 • 新加坡英語
 • 馬來西亞英語
 • 香港英語

分佈Edit

 1. 1

英語是母語個國家跟地區:澳大利亞、巴哈馬、愛爾蘭、巴巴多斯、百慕大、圭亞那、牙買加、新西蘭、聖克裡斯多福及尼維斯、特立尼達和多巴哥、英國,跟噠美國

 1. 2

英語是主要言語個國家跟地區:巴西(跟葡萄牙語)、加拿大(跟法語)、多明尼克、聖路西亞跟聖文森及格瑞那丁(跟法語)、密克羅尼西亞聯邦、愛爾蘭共和國(跟愛爾蘭語)、利比理亞(跟非洲言語)、新加坡,跟噠南非(跟南非荷蘭語、非洲言語)。

 1. 3

英語是官方語言(之一)個國家跟地區:斐濟、加納、岡比亞、香港、印度、基裡巴斯、萊索托、肯雅、納米比亞、尼日利亞、瑪律他、馬紹爾群島、巴基斯坦、巴布亞新磯內亞、菲律賓、所羅門群島、薩摩亞群島、塞拉里昂、斯威士蘭、坦桑尼亞、尚比亞,跟噠辛巴威。

 1. 4

待歐洲跟日本,夥多個人學英語(32.6%),跟到才是法語、德語跟西班牙語。

詞彙Edit

英語個單詞數目有夥多個個。光《牛津英語字典》(第二版)就有五十多萬隻詞條。

文書Edit

英語書寫用個是拉丁字。但英語有蠻多字母個發音跟漢語(普通話)拼音有蠻大個區別。