Wp/hsn/英國

< Wp‎ | hsnWp > hsn > 英國

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國Edit

大不列顛及北愛爾蘭聯合王國(英語:The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;威爾斯文:Teyrnas Unedig Prydain Fawra Gogledd Iwerddon;蘇格蘭蓋爾語:An Rìoghachd Aonaichte na Breatainn Mhòr agus Eirinn mu Thuath;愛爾蘭語:Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann;低地蘇格蘭語:Unitit Kingdom o Great Britain an Norlin Airlann)、簡稱聯合王國(英文:United Kingdom)或不列顛(英文:Britain)、通喊作英國、是由大不列顛島上啲英格蘭、蘇格蘭和威爾斯、愛爾蘭島東北部啲北愛爾蘭及連續附屬島嶼共同組成啲一隻西歐島國。中文頭裡「英國」一詞、即由「英格蘭」而來、其國際代碼為GB。 英國本土落於歐陸西北啲不列顛群島、送北海、英吉利海峽、凱爾特海、愛爾蘭海和大西洋包圍。除噠英國本土外,還包括十四隻海外領土。 聯合王國由四隻國家聯合而成、分別是英格蘭、蘇格蘭、北愛爾蘭和威爾斯。英國採用議院內閣制政體、聯合王國當局所在地為倫敦、但同時擁有另外三隻國家級行政機關、分別落於貝法斯特(北愛爾蘭)、加的夫(威爾斯)和愛丁堡(蘇格蘭)。英國是世界上首隻立憲君主制國家、現任君上是伊麗莎白女王二世。 聯合王國最傲時候同其海外殖民地一齊送喊作大英帝國、該帝國在西元1922達到巔峰,擁有全世界四分之一啲陸地、是世界史上面積最大啲國家。大英帝國解體後、英國繼續送文化、經濟同埋政治上對其前殖民地保留噠巨大啲影響力、英國伊麗莎白二世女王還是大英連邦啲首腦、和其他15隻大英國協國家啲國家元首。 英國是一隻已開發國家。其為世界上第一隻產業化國家。經過噠兩次世界大戰和20世紀下半葉大英帝國啲崩潰、英國已經冇得噠曾經在國際問題上絕對的指導力。不過、英國仍然是一隻在世界範疇內擁有巨大影響力、舉足輕重啲政治、經濟、文化、體育和軍事強國。 英國是第一、第二次世界大戰主要勝利國、擁有原子武器和世界上第四的軍費支出、是國際連合安全保障理事會常任理事國、對議案擁有否決權。英國亦為歐盟成員國、北約創始會員國、主要國首腦會議成員國之一和歐洲四大經濟體之一、全球前七大經濟體、世界八大強國之一、也是一系列國際組織如經合組織、世界貿易組織的一員。