Wp/grc/Χείρ

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Χείρ

χεὶρ ἀντιληπτικὸν καὶ πολυδάκτυλον μέρος τοῦ σώματός ἐστιν. Εὑρίσκεται εἰς τὸ ἄκρον τοῦ βραχίονος τῶν πρωτευόντων τε καὶ ὡρισμένων ἑτέρων σπονδυλωτῶν ζῴων.

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοιEdit

Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τά ἄλλα περὶ