Wp/grc/Πικηνόν

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Πικηνόν

Αἱ Μαρκιωνίαι (γεν.: Μαρκιωνιῶν, Πικηνὸν πρότερον, Marche ἐν τῇ τῶν Ἰταλῶν γλώσσῃ, MarchiaePicenum Ῥωμαϊστί) εἰσὶ Ἰταλίας χώρα. Ἡ τοῦ Πικηνοῦ πόλις μὲν ἡ μεγίστη καὶ πρωτεύουσα Ἀγκών ἐστιν. Οἱ τοῦ Πικηνοῦ ἐνοικοῦντες 1.484.427 εἰσίν (ἔτει 2023).

Ἡ τῶν Μαρκιωνιῶν θέσις ἐν τῇ Ἰταλίᾳ.

Αἱ πόλεις edit

Ἐξωτερικοὶ σύνδεσμοι edit

 
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τά ἄλλα περὶ
Διοικητικαὶ χῶραι τῆς Ἰταλίας
  Αἰμιλία-Ῥωμανία •   Ἀπουλία •   Ἀπρούτιον •   Κοιλὰς Αὐγούστης •   Βρεττία •   Οὐενετία •   Φόρον Ἰούλιον καὶ Οὐενετία Ἰουλία •   Καμπανία •   Λατίνη •   Λευκανία •   Λιγυρία •   Λομβαρδία •   Μολισίνη •   Ὀμβρική •   Πεδεμόντιον •   Πικηνόν •   Σαρδώ •   Σικελία •   Τριδεντίνη καὶ Νότιον Τυρόλον •   Τυῤῥηνία
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ περὶ γεωγραφίας δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.