Wp/grc/Καγκελλαρία τοῦ Θουριγγικοῦ κράτους

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Καγκελλαρία τοῦ Θουριγγικοῦ κράτους

Καγκελλαρία τοῦ Θουριγγικού κράτους (Γερμανιστί: Thüringische Staatskanzlei) εὑρίσκεται ἐν τῇ μέσῃ Ερφούρτη, οδός Regierungsstraße 75. Πρώτερον ἦν ἐνταύθα ἡ έδρα τοῦ νομάρχου τοῦ ἀρχιεπισκόπου τῆς Μαγεντίας.

Τὸ μέγαρον τὸ ὠραίον

Ἱστορία edit

Ὁ πολύτιμος ἀρχιτέκτων Μαξιμίλιαν φὸν Βέλς/Maximilian von Welsch έκαμνε τὰ σχέδια ὑπερ νέον ἀνάτορον τόσο ἐπιδεξιώς ότι ἡ δεξιά πτέρυξ ποιουμένη κατά τὸν ἀρχιτεκτονικόν τρόπον τῆς Ἀναγεννήσεως πολύ καλώ ἐνσωματώσατο εἰς τὴν ἀριστεράν πτέρυγα τοῦ τρόπου Μπαρόκ πρός ένα μέγα σύνολον. Ίδρυμα τοῦ όλου αὐτού ἦν μεταξύ τοῦ 1713 καὶ τοῦ 1722. Σήμερον ὁ πρωθυπουργός τοῦ Ὁμοσπόνδου κρατιδίου τῆς Θουριγγίας ἀρχίζεται ώδε.

Ἐν τῷ τυμπάνῳ βλέπεται τὸ οἰκόσημον τοῦ ἀρχιεπισκόπου (τῆς Μαγεντίας) Λόταρ Φράντς φὸν Σένμπορν/Lothar Franz von Schönborn, ὁ άρχων ἦν τῷ χρόνῳ κτίσεως. Τὰ στοιχεία τῆς περιοχής τῆς πυλικής ἐδημιουργείτο ὁ ἀγαλματοποίος Γκέρχαρτ Γρόνιγκερ/Gerhard Groninger. Τὰ δωμήματα τοῦ ἐναντίου ἠγόρασε καὶ ἐκατάλυσε ὁ κυβερνήτης Φὸν Βάρσμπεργκ/von Warsberg. Ούτος ὁ άνθρωπος έταξε καὶ τὴν κατασκευήν μικρού ζοολογικού κήπου ἐκεί, ὁ ὀνομάζεται "Κήπος τῶν ἐλαφίων/Hirschgarten". Ἐπί τούτο ᾠκοδομείτο δύο φυλακτήρια (1732-1740) πρὸς τὰ άλλα.

Ὁ κυβερνήτης Φὸν Ντάλμπεργκ/von Dalberg ώθησε πολύ τὴν πνευματικήν καὶ πολιτιστικήν ἀνάπτυξιν τῆς Ἐρφούρτης. Εὐκλεέστατα πρώσοπα ὡς Γκαίτε, Σίλλερ, Wieland, Herder, Wilhelm von Humboldt ξένοι ἦν πρὸς τόνδε τὸν εὐεργέτα. Βάσει τῆς ρύθμισεως τῆς Αὐτοκρατορικής Δίαιτας τοῦ 1803 ἡ πόλις ἐγένετο Πρωσική καὶ ἡ καγκελλαρία ἀρχιεπισκοπική ἁπλοῦν ἐπαρχικόν κυβερνητικόν δῶμά τι.

Άφιξις τῶν Γάλλων edit

Τής Μάχης τῆς Ἰένας-Άουερστεντ (φθινοπώρου τοῦ 1806), τὸ Πρωσικόν στρατηγείον ἦν ἐν τούτῳ τῷ δώματι. Ὁ Ναπολέων ἐνίκησα, κατέλαβε καὶ τὴν πόλιν καὶ τὸ μέγαρον καταλόγισόμενος τὸ άστυ ὡς "αυτοκρατορικήν επικράτειαν" (domaine royal). Ἐξ τησδε τῆς αἰτίας, μέχρις τοῦ 1813 ἡ καγκελλαρία ὡς αὐτοκρατοκικόν παλάτιον ἐλειτουργειτο.

Της Συνόδης τῶν πριγκίπων ἐν τῇ Ερφουρτη τῷ έτει 1808 ὁ τῶν Γάλλων αὐτοκράτωρ, ὁ τύραννος Ναπολέων ίδιος κάτοικος ἦν τῆς Ἐρφρουρτης. Ἐν τῷ μεγάρῳ έλαβε πολλούς ἀξίους ἀνθρώπους, π.χ. καὶ τὸν Γκαίτε. Αὐτὴ ἡ συναντήσις ἦν σεβασμοῦ πλήρης. Τὸν Ναπολέοντα πρὸς τὸν Γκαίτε τὴν φράσιν "Vous êtes un homme/Μέγας δήτα ἀνθρωοπος εἶ σύ" ἐπείν τεκμήριά εἰσίν.

Μετά τὴν συντριπτικήν Μάχην τῆς Λειψίας οἱ Γάλλοι έλιπον τὴν Θουριγγίαν καὶ τὸ άστυ πάλιν ἐγένετο Πρωσική. Μέχρι τοῦ 1945, ἡ Πρωσική κυβέρνησις χρησιμὸν ἐποίησε αὐτό τὸ παλάτιον. Ἐν τῇ ἀπελευθερωμένῃ πόλει τῇ 3 Ἀπριλίου 1945 ἡ ἀμερικανική στρατιωτική διοίκησις έδραν είχε ὧδε. Ἀλλά μόνον κατά χρόνον βραχύν, διότι τῷ 3 Ιουλίου 1945 ήλθον δυστυχώς οἱ Σοβιετικοί ἐπιμηληταί. Ἀπό τοῦ 1952 ἦν ἡ καγκέλλαρία τὸ Συμβούλιον τοῦ νομού Erfurt-Land καὶ ἀπό τοῦ 1995 έστι ένθα ἡ έδρα τῶν πρωθυπουργῶν.

Βλέπε επίσης edit

Ναὸς Ἁγίου Βίγκμπερτ

Εξωτερικοί σύδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τῆς Καγκελλαρίας τῆς Μαγεντίας ἐν τῇ Ερφούρτη