Wp/grc/Θέατρον

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Θέατρον

Τὸ θέατρόν ἐστιν ὁ τόπος ἐν ᾧ οἱ ὑποκριταὶ διδάσκουσι (οὗτός γε ὁ ὅρος) τοὺς θεατὰς τὰ δράματα ἢ τὰς κωμῳδίας. Δῆλον ὅτι ἀτεχνῶς ὁ γράψας τὴν ἱστορίαν καὶ οὐχὶ οἱ ὑποκριταί.

Τὸ τῆς Μεγάλης Λέπτεως Θέατρον Ῥωμαϊκον

Τραγῳδία edit

Ἀριστοτέλης ὥρῐσεν ἐν τῷ συγγραμάτι ἐοῦ «Περὶ Ποιητικῆς» τὴν τραγῳδίαν εἶναι:

«Ἐστὶν οὖν τραγωδία μίμησις πράξεως σπουδαίας καὶ τελείας, μέγεθος ἐχούσης, ἡδυσμένῳ λόγῳ, χωρὶς ἑκάστῳ τῶν εἰδὼν ἐν τοῖς μορίοις, δρώντων καὶ οὐ δι’ ἀπαγγελίας, δι’ ἐλέου καὶ φόβου περαίνουσα τὴν τῶν τοιούτων παθημάτων κάθαρσιν»[1]

Οἱ συγγραφεῖς οἱ εὐδόκιμοι τοῦ Θέατρου edit

Πηγαί edit

  1. http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/library/browse.html?text_id=76&page=5

Σύνδεσμοι ἐξώτεροι edit

 
Ἴδε τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τά ἄλλα περὶ
 
Ἥδε ἡ ἐγγραφὴ δεῖ παρεκτενεῖσθαι . Βοηθεῖτε μετὰ τῆς ὑμετέρας εἰσφορᾶς τῇ ἐργασίᾳ ταύτῃ.