Wp/grc/Ζοῦλ

< Wp‎ | grc
Wp > grc > Ζοῦλ

Τὸ Ζοῦλ (Γερμανιστί: Suhl, Ῥωμαϊστί: Sulaha) μεγάλη πόλις ἐστίν ἐν τῇ κεντνρική μεσημβρίᾳ τῆς Θουριγγίας. Τῇ 31 Δεκεμβρίου 2015 είχε 36.208 κατοικούντας.

Τὸ δημαρχεῖον καὶ τὸ σύμβολον, τὸ ἄγαλμα τοῦ ὁπλουργοῦ

Ἱστορία καὶ γεωγραφία edit

Διατρέχει ἡ σημαντική σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ τῆς Ἐρφούρτης καὶ τοῦ Μάϊνινγκεν τόδε τὸ άστυ. Τὸ τεκμήριον τὸ γεγραμμένον τὸ πρώτον ἦν ἐν έτει 1232. Κατά τὸ τέλος τοῦ Μεσαίωνος ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις μεγαλύνει τῆς ἐξόρύξεως καὶ σιδηρικής ἐπεξεργασίας ένεκα. Μάλιστα καλώς πύξιδες ποιούνται ἐκεί τούτοις τοῖς καιροίς. Ἀλλά ἡ ἰσχυροτάτη ανάπτυξις ἦν μετά τὸ έτος 1945.

Ἀξιοθέατα edit

Ἐν τῷ ἀστικώ κέντρῳ ὑπάρχει τὸ κέντρον συναντήσεων Congress Centrum Suhl (CCS). Ἐκτός πολλαπλασιών συνοδών ἡ χρήσις τούτου τοῦ δόμου περιλαμβάνει καὶ συναυλίας, δραματικά, πολιτιστικάς εκδηλώσεις. Αὐτῷ τῷ ἰνστιτούτῳ συνδέεται τὸ πλησίον κολυμβητήριον Ottilienbad.

Ὁ οἶκος Philharmonie έδρα ἐστίν τῆς ὀρχήστρας Thüringer Philharmonie Gotha-Suhl καὶ τοῦ λαϊκοῦ πανεπιστημίου. Παραπλεύρως ἡ νέα ἀστική βιβλιοθήκη μετά ὑαλίνῃ πρόσοψει, ἐπὶ ὁποίας ἀναγιγνώσκειν στίχους έξεστιν. Κατά τὴν ὁδόν Steinweg πολλά καὶ ὠραία οἰκήματα στέκονται: εἰς τὸ τέλος βλέπεται ὁ προτεσταντικός Ναός τοῦ Σταυρού κεκτισμένος ἐν έτεσι ἀπὸ τοῦ 1731 μέχρις τοῦ 1739.

Ἐπί τῆς ἀγοράς ὑπάρχει ἀπό τοῦ 1903 τὸ νύν σύμβολον τῆς πόλεως, τὸ άγαλμα τοῦ Ὁπλουργού. Πάνω τῷ τυμπάνῳ τοῦ δημαρχείου φράσις τις μνημονεύει τὴν Διαδήλωσιν Κάπ (Kapp-Putsch) ἐν έτει 1920 καὶ την ὑπεράσπισιν τῆς τότε νέας δημοκρατίας.

Ὁ προτεσταντικός Ναός τῆς Παναγίας κατά τὸν ἀρχιτεκτονικόν συρμόν τοῦ Ῥοκοκό ἐστιν. Τὴν διάρκειαν πέντε αἰώνων έπασχε πολλά πύρα. Ἀπό τοῦ δευτέρου μεσού τοῦ 16ού αἰώνος ὑπάρχει ἐν τῷ Ζοῦλ ἡ παράδοσις σκευάζεσθαι πύξιδας. Ἡ ἱστορία τῶν όπλων διηγήτει ἐν πολύ ἐνδιαφέροντι μουσείῳ, ὃ στεγάζει όμορφον οίκημα ἐπί τῆς λίμνης Herrenteich.

Ἐξωτερικοί σύνδεσμοι edit

 
Οὐικικοινά
Ἰδὲ τὰς εἰκόνας καὶ τὰ κοινὰ τὰ ἄλλα περὶ τοῦ Ζούλ