Wp/dga/Kasògi

< Wp‎ | dga
Wp > dga > Kasògi

Kasògi ; Kasogi e la yuori yelbori kaŋa a yelbie gaŋgyere poɔŋ. O e la yuori yelbiri. Kasogi e la bõŋ wóórãã kaŋa ba naŋ maŋ wóó a maŋ eŋna nɔbilēē bēē bõŋɛgrēē. O e la boŋ wooraa kaŋa ba naŋ maŋ woo ne ɔrɛ daare ka o waa aŋa peɛlee ŋa. o poɔ la ka Dagaaba maŋ ennɛ nubilee. daare mine la ka ba maŋ de maale ne a kasogi ŋa. Neɛ zaa naŋ guolo nubilee seŋ ka o taa a kasogi ŋa tɔ, onaŋ poɔ la ka nuule na maŋ gaŋ. Ka neɛ guolo nubilee kyɛ ba taa kasogi Selaa so o nulilee na zaa na de gaa ne. Noɔ meŋ dandone la selaa a nyera taa, ka selaa nyɛ nubile zie zaa o maŋ boɔra ka sege de o gaa ne alenso ka a e feroo ka neɛ aŋ guolo nubilee seŋ ka o taa a kasogi a toɔ maŋ gu a o nubilee velaa ka selaa ta page a woo gaa ne kyɛ bare a ma. Ba maŋ maale o la te eŋ nɔpageraa a saazu lele lɛ, a noɔre naŋ poɔ la ka maŋ tu kyɛ eŋ nubilee.

Aŋ La Ma Woo A Kasogi ŋa

Dagaaba lankpeɛbo poɔ noba mine be be la a taa gɔɔloŋ kaŋa a naŋ baŋ woo boma te seŋ peɛ,seŋɛ,kasogi ane a taa ba mine. Pɔge bee dɔɔ kaŋa zaa naŋ baŋ woo la a kasogi ŋa dagaaba lankpeɛbo poɔ, ka neɛ ba baŋ a woobo koŋ baŋ woo o see o sobs zanne a woobo. A woobo ŋa e la noba mine toma ba meŋ naŋ maŋ zeŋ kyɛ wooro ba boma. Kyɛ gbɛɛ yaga dɔɔbo la maŋ wooro a kasogi ŋa. Bibiiri meŋ maŋ zanne la a woobo ama, a lɛ woli ka neɛ zaa naŋ baŋ woo la ka o soba wa zanne a woobo. Noma mine meŋ maŋ yineŋ la a piili ba dɔŋebo bebiri ka dagaaba maŋ yeli ka lanyineŋ la a lɛ.

Gbɛɛ yaga noba naŋ maŋ kore la tona a toma ama taa ba, bipɔlɔ koŋ sage zeŋ teŋɛ kyɛ zanne kasogi woobo bee maaloo see ka o soba ta taabo kaŋa kyɛ paaŋ naŋ toɔ zeŋ a tɔŋ ana toma.

Kasogi Maaloo

Kasogi, a yi a boŋ maale zaa poɔ, kyɛ o meŋ taa la maaloŋ ba naŋ maŋ maale o ka o toɔŋ gaŋ velaa. Ba maŋ daŋ bɔ la ɔɔra daare ka ba naŋ wa nyɛ a daare baare ba maŋ de te eŋ koɔ poɔ bebie ayi, ka anaŋ ta bebie ayi ka gaa yaare wanne a wa maa maale a velaa kyɛ paaŋ baŋ piili a woobo. ka baŋ naŋ wa woo baare ba maŋ bɔ naabo bineŋ a sɔ bee bɔle o zaa viiri, kyɛ de biŋ ŋmenaa poɔ ka ko. Ka onaŋ wa ko baare ba paaŋ maŋ de o la kpɛ neŋ a die poɔ te biŋ kyɛ piili a boma emmo aseŋ nubilee.

Kasogi Tɔna Ko dagaaba

Kasogi taa la tɔna yaga ko dagadɔɔ bee pɔge na guolo. A ma soŋ la a nuubilee ka a toɔŋ baa velaa. Kasogi maŋ vɛŋ soŋ la donne mine naŋ maŋ boɔra ka ɔɔ bee nyɔge a nuubilee ama ka a page a. Baaloŋ meŋ ba maŋ pagera a nubilee ama ka anaŋ nyɛ gaabo zie velaa. A lɛ paaŋ wuli ka boŋ zaa koŋ toɔŋ kpɛ a kasogi ŋa poɔ ka nuulee be o poɔ.

Kasogi Nyaabo

Neɛ naŋ baŋ nyɛ la a kasogi ŋa a dagapaaloŋ poɔ, be la ka ba maala bee woo a kasogi gbɛɛ yaga.

Tenne Na Ba Maala A Kasogi

Ba maala a la kasogi ama Nandom paaloŋ poɔ te seŋ Kandemegaŋ, Guri, Kokoligu. Neɛ meŋ na baŋ nyɛ a mine te seŋ Burkina faso paaloŋ poɔ.