Wp/cop/ⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲥϧⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲗⲟⲗ)
Wp > cop > ⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ

ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ (`ⲙⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ sš šʿ.t) ⲡⲉ ⲟⲩⲥϧⲁⲓ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ⲟⲩⲟⲛ ⲡⲓⲁⲗⲫⲁⲃⲏⲧⲁ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ ϣⲁϣϥ ⲛ̀ⲕⲁⲡ ⲉⲧⲉⲩⲁⲣⲭⲏ ⲡⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ: Ϣ Ϥ Ϧ Ϩ Ϫ Ϭ Ϯ. ⲟⲩⲟϩ ϯϫⲓⲛⲥⲁϫⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲛ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϣⲙⲓⲛ ⲉⲣ ⲭⲣⲏⲥⲧⲁⲓ ⲡⲓⲕⲁⲡ Ⳉ.

ⲟⲩⲥϦⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲱⲗⲟⲗ ⲛ̀ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ϩⲓ ⲡⲓⲱⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲣⲁϣⲓⲧ

ⲡⲓⲣⲁⲛ edit

ⲡⲓⲣⲁⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲧⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ ⲡⲉ sš šʿ.t (ⲁϫⲉ ⲥⲁϧϣⲏ) ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⲇⲏⲙⲟⲧⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲫⲁⲓ ⲡⲉ (ⲡⲓⲥϧⲁⲓ) ⲙ̀ⲙⲉⲧϣⲗⲟⲗ.

ϯⲁⲥⲡⲓ edit

ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲉⲧⲁⲩⲥϧⲏⲧⲥ ⲛ̀ⲡⲓⲥϧⲁⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ `ⲛⲥⲁϧϣⲏ.