Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ `ⲙⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ)
Wp > cop > ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ (ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲙ̀ⲡⲓⲉⲃⲧ) ⲡⲉ ⲡⲓⲣⲁⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲉⲡⲓ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲙ̀ⲙⲏϯ. ⲛⲉ ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲡⲉ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧϧⲉⲛ ⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲙ̀ⲫⲟⲟⲩ. ⲛⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲛ̀ⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉ ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ.
ⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲙ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ
Βασιλεία Ῥωμαίων
Imperium Romanum
c. 330 - 1453

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ

ⲡⲓⲥⲓⲅⲛⲟⲛ
ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ
ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ `ⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ
ϯⲏⲡⲓ `ⲛⲛⲓⲣⲱⲙⲓ `ⲙ`ⲡⲕⲁϩⲓ565 AD est. 26,000,000
780 AD est. 7,000,000
1025 AD est. 12,000,000
ⲡⲓⲗⲟⲩⲕⲟϫⲓⲡⲓⲛⲟⲙⲓⲥⲙⲁ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲉⲛ
ⲙⲉⲧⲟⲩⲣⲟ `ⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ
ⲉⲑⲛⲏⲟⲩ ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ
ⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ϩⲟⲑⲙⲉⲛ
ϯⲛⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ `ⲛⲧⲉⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲑⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲓⲛ ⲧⲉⲗⲗⲁⲥ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ ⲭⲏⲙⲓ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲥⲩⲣⲓⲁ ϯⲥⲩⲣⲓⲁ
ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲓⲥⲡⲁⲛⲓ ϯⲥⲡⲁⲛⲓⲁ

ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲙⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ

ⲡⲓϩⲟⲩⲓⲧ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (330-476 ⲙ⳪)

edit

Ϧⲉⲛ 324 ⲙ⳪, ⲡⲓⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲥ ⲁ̅ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛ̀ϯϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ ϩⲁ ϯⲃⲁⲕⲓ ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲟⲩⲟϩ ⲁϥϯⲣⲉⲛϥ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 150 ⲛ̀ⲣⲟⲙⲡⲓ ⲁⲩⲉⲣⲇⲁⲙⲁⲍⲓⲛ ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗϩⲓⲧⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ⲉⲧⲓ ⲡⲓⲉⲛⲉϩ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲓⲟⲩⲱⲧⲉⲃ ⲟⲩⲟϩ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛⲧⲓⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁϥϣⲱⲡⲓ ⲡⲓⲟⲩⲁⲓ ⲛ̀ϫⲁϫⲃⲁⲕⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ. ⲧⲁⲓⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲓⲉⲃⲧ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲛⲧⲉⲥ ⲡⲓⲕⲟⲩϫⲓ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲉⲙⲉⲧⲁⲩⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ.

ⲛⲓⲍⲉⲧⲏⲙⲁ Ϧⲉⲛ ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ (476–717 ⲙ⳪)

edit

ⲛⲓⲃⲉⲧⲥ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲉⲙⲉⲛⲧ

edit

ϯⲙⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁⲥϭⲟⲛⲧ ⲉⲕⲱⲗ ⲣⲱⲙⲏ ⲛⲉⲙ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ. Ϧⲉⲛⲑⲙⲏϯ 530 ⲛⲉⲙ 555 ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁⲩϭⲣⲟ Ϧⲉⲛ ⲡⲓⲁϣⲁⲓ ⲙ̀ⲙⲗⲁϧ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲕⲱⲗ ⲛ̀ⲣⲱⲙⲏ.

 
ⲡⲓⲁϧⲱⲙ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲉⲁ ⲡⲁⲗⲁⲓⲟⲗⲟⲅⲟⲥ

ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ ⲟⲛ ⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲛⲉⲙ ⲣⲱⲙⲏ ⲉⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲅⲉⲣⲙⲁⲛⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛⲉⲙ ⲛⲓⲥⲕⲗⲁⲃⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩⲓ ⲉ̀ⲁⲙⲁϩⲓ ⲑⲣⲁⲕⲏ ⲛⲉⲙ ⲧⲉⲗⲗⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛ̀ⲃⲩⲍⲁⲛⲧⲓⲟⲛ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲁ 560 ⲙ⳪ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛϫⲓⲛϯⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲡⲓⲛⲟϭ ⲛ̀ⲕⲁϩⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲡⲁⲗⲕⲁⲛⲓⲁ. ⲙⲉⲛⲉⲛⲥⲱⲥ ⲁⲩⲙⲟϣⲓⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲟⲩⲗⲅⲁⲣⲓⲁ. ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲃⲟⲩⲗⲅⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲟϩ ⲛⲓⲁⲃⲁⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲣⲭⲓⲁ ⲛ̀ϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲓ ⲉϫⲉⲛ ⲛⲓⲣⲉⲙⲛⲥⲕⲗⲁⲃⲏⲛⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩϭⲓ ⲛ̀ⲛⲟⲩⲁⲥⲡⲓ ⲛⲉⲙ ⲛⲟⲩⲕⲁϩⲥ.