Wp/cop/Ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ)
Wp > cop > Ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ

Ϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ ϯⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ϧⲉⲛⲡⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲧⲉ. Ϩⲁⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉⲧⲁⲓⲑⲣⲉⲥⲕⲓⲁ̀ ⲁⲩϯⲣⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ. Ⲥⲉⲛⲁϩϯ ϫⲉ ⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓϣⲏⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉⲫⲛⲟⲩϯ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲙⲁϩⲥⲛⲁⲩ ⲙ̀ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲧⲣⲓⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ϫⲉ ⲁϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲛ ⲛⲉⲙⲁϥϭⲓⲙⲕⲁϩ ⲛⲉⲙⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲓϫⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ̀ⲃⲟⲗ ϧⲉⲛⲛⲏⲉⲑⲙⲱⲟⲩⲧ ⲉ̀ⲫⲟϩⲉⲙ ⲛ̀ⲧⲉϯⲙⲉⲧⲣⲱⲙⲓ.

Ⲡⲓⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲓⲙⲏⲓⲛⲓ ⲛ̀ⲧⲉϯⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ

Ⲡⲉϥⲓ ⲉ̀ϧⲟⲩⲛ ⲁⲩⲉⲣⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲓⲛ ϧⲉⲛ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̀ⲁⲡⲁⲥ ⲟⲩⲟϩ ⲁⲩⲥϧⲁⲓ ⲛⲥⲁ ⲙ̀ⲙⲟϥ ϧⲉⲛ ⲛⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ (ⲛⲓϣⲉⲛⲛⲟⲩϥⲓ) ⲛ̀ⲧⲉ ϯⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲙ̀ⲃⲉⲣⲓ ⲛ̀ⲧⲉ ⲑⲃⲓⲃⲗⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉ̀ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲉⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲙⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲛⲉⲙⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ.

Ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̀ⲛⲓϣϯ ⲛ̀ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲙ̀ⲙⲉⲧⲭⲣⲓⲥϯⲁ̀ⲛⲟⲥ ⲡⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲏ ⲛⲉⲙϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲙ̀ⲡⲣⲟⲧⲉⲥⲧⲁⲛⲧ ⲛⲉⲙϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲛ̀ⲛⲓⲕⲉⲁ̀ ⲛⲉⲙⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ̀ ⲛ̀ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ⲙ̀ⲫⲓⲉⲃⲧ.