Wp/cop/ⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲟⲛⲕⲟ

< Wp‎ | cop
(Redirected from Wp/cop/ⲙⲉⲑⲙⲏϣ `ⲛⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ `ⲛⲧⲉ ⲭⲟⲛⲕⲟ)
Wp > cop > ⲙⲉⲑⲙⲏϣ ⲛ̀ⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ ⲛ̀ⲧⲉ ⲭⲟⲛⲕⲟ

ϯⲙⲉⲧⲙⲏϣ `ⲛⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ `ⲛⲧⲉ ⲭⲟⲛⲅⲟ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲁⲫⲣⲓⲕⲏ. ϯϩⲛⲟⲩⲛⲉⲧⲙⲉ ⲧⲉ ⲭⲓⲛϣⲁⲥⲁ.

ϯⲙⲉⲧⲙⲏϣ `ⲛⲇⲏⲙⲟⲕⲣⲁⲧⲓⲕⲟⲛ `ⲛⲧⲉ ⲭⲟⲛⲅⲟ