Wp/cop/ⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ

< Wp‎ | cop
Wp > cop > ⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ

ⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲑⲟ ϧⲉⲛⲁⲫⲣⲓⲕⲏ. ϯϩⲛⲟⲩⲛⲧⲙⲏ ⲧⲉ ⲁⲧⲓⲥ ⲁⲡⲁⲡⲁ.

ⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ

ϯⲅⲉⲱⲅⲣⲁⲫⲓⲁ

edit
 
ⲡⲓϣⲏ ⲟⲩⲟⲛϭⲓ

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲧⲱⲟⲩ ϧⲉⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ.

ϯⲙⲉⲧⲥⲁⲟⲩⲛϣⲗⲟⲗ

edit

ⲡⲓϣⲗⲟⲗ

edit

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓϣⲗⲱⲗ ϧⲉⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ. ⲙⲁⲡϥⲧⲟⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲟⲣⲟⲙⲟ ⲉⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲫⲣⲏⲥ `ⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ. ϫⲱⲧϣⲁϣϥ ϧⲉⲛϣⲉ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲁⲙϩⲁⲣ ⲉⲩⲱⲛϧ ϧⲉⲛ ⲡⲉⲙϩⲓⲧ `ⲙⲡⲓⲑⲟ.

ϯⲁⲥⲡⲓ

edit

ⲛⲁϣⲉ ⲛⲓⲁⲥⲡⲓ ϧⲉⲛⲡⲓⲑⲟ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ϣⲗⲟⲗ ⲛⲓⲃⲉⲛ ϯⲁⲥⲡⲓ `ⲙⲙⲓⲛ `ⲙⲙⲟϥ. ϯⲁⲥⲡⲓ ⲉⲧⲉⲛϩⲟⲧ ⲧⲉ ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛⲁⲙϩⲁⲣ. ⲛⲓⲟⲣⲟⲙⲟ ⲥⲁϫⲓ `ⲙⲙⲉⲧⲟⲣⲟⲙⲟ.

ⲡⲓϫⲓⲛϣⲉⲙϣⲓ

edit

ϯⲫⲁϣⲓ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲏⲡ ⲉⲛⲓⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲛ. ⲙⲁⲡϯⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲛⲉ ϩⲁⲛⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ. ϣⲁϯⲣⲟⲙⲡⲓ 1950 ⲛⲉ ϯⲁⲫⲉ `ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ ⲡⲉ ⲡⲓⲡⲁⲡⲁ `ⲛⲧⲉ ϯⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ `ⲛⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲛ `ⲛⲣⲉⲙⲛⲭⲏⲙⲓ. ϩⲙⲉϯⲟⲩ ϧⲉⲛϣⲉ `ⲛⲣⲉⲙⲫⲙⲁ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲣⲉⲙⲛⲁⲗⲓⲥⲗⲁⲙ.

ϯⲙⲉⲧⲣⲉⲙⲛϫⲟⲙ

edit

ϯⲣⲉϥϭⲓⲙⲱⲓⲧ `ⲛϫⲟⲙ ⲧⲉ ⲥⲁϩⲗⲟⲩⲟⲣⲕ ⲍⲉⲩⲇⲓ ⲟⲩⲟϩ ⲡⲓⲛⲟϫ `ⲛⲗⲁⲥⲁϧ ⲡⲉ ⲁⲡⲓ ⲁϩⲙⲉⲧ ⲁⲗⲓ. ⲟⲩⲟⲛⲧⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϩⲉⲙⲥⲓ `ⲛⲁⲓⲑⲓⲟⲡⲓⲁ ⲏⲓ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲡⲓⲙⲁⲛϧⲉⲗⲗⲟⲓ ⲛⲉⲙⲡⲓⲣⲏⲧ.